Hâltercümesi

Doğum yeri ve tarihi: Kozlu (Zonguldak), 7 Şubat 1947.
İlköğrenim: Çatalağzı (Zonguldak) ve daha sonra Ankara.
Ortaöğrenim: TED Ankara Koleji.
Yükseköğrenim: İstanbul Üniversitesinde felsefe (klasik mantık, felsefe tarihi, bilgi ile bilim teorileri) ve biyoloji (hücre bilimi, klasik genetik, moleküler biyoloji, evrim, çevrebilim, insan fizyolojisi ile anatomisi, karşılaştırmalı hayvan fizyolojisi ile anatomisi).
Mezuniyet: İ.Ü. Felsefe Bölümü (1973).
Askerlik: 1976 Topçu Asteğmen (Polatlı).
Medenî hâl: Evli, bir oğul (Tıp Dr, evli, kız babası) ile kız babası (İTÜ Kimya talebesi).

Üniversitedeki görevler ile Akademik etkinlikler

1975 Mart: İstanbulÜniversitesi. Felsefe Bölümünde asistanlık.
1977 Mayıs: Felsefe doktoru (tez, biyoloji felsefesine dair).
1978: NATO bursuyla Pariste biyoteknoloji seminerlerine iştirâk (temmuz-eylül).
1982 Mayıs: Yardımcı Doçentlik.
1982 ekim: Doçent (Tez, yine biyoloji felsefesi üzerine).
1985: Penn State University (A.B.D.)de “Kant’ın A Priori Bilgi İstidâtı” konulu konferans verilmesi.
1988 Eylül: Profesörlük.
1992 – 1993: İSTAC Kuala Lumpur/ Malezya’da misâfir öğretim üyeliği.
1994: Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde Şubat – Haziran döneminde misâfir öğretim üyeliği.
1996: İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun mâlî desteğiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ekim – Kasım döneminde (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacıkistan ile Türkmenistan) araştırma gezisi yapılması.
1995, 1997 ile 1999: ISTAC (Kuala Lumpur)da Haziran – Eylül döneminde misâfir öğretim üyeliği.
2002 Temmuz: Bulgaristan – Makedonya – Kosova gezisi.
2006 Mayıs: Pakistan gezisi.
2006 Haziran: Bosna gezisi; Berlin’de konuşma.

Kitaplar

 1. CANLILAR SORUNUNA GİRİŞ / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Araştırma”, 1. baskı: Ist.Üniv.Ed.F. Yayımları: 3102, İstanbul, 1983; 2.baskı: Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982 (87-34-Y-0030-0013. Temel dizi: 16).
 2. BİYOLOJİ FELSEFESİ / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı”; Akçağ Yayımları (81), Ankara, 1992. (ISBN: 975-7568-85-6. İnceleme-Araştırma: 19).
 3. ARİSTOTELESte BİLİM ve CANLILAR SORUNU”; Çantay Kitabevi, İstanbul, 1995 (ISBN 975-7206-01-6).
 4. YENİÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİNDEN ÇAĞDAŞ İNGİLİZ-YAHUDÎ MEDENİYETİNE”; İz Yayımcılık, İstanbul, 1996 ISBN 975-355-206-8).
 5. A NEW SYSTEM of PHILOSOPHY-SCIENCE from the BIOLOGICAL STANDPOINT”; Peter Lang (Europäischer Verlag der Wissenschaften), Frankfurt/Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien, 1996 (ISBN 3-631-492154; US-ISBN o-8204-3152-4).
 6. GILGAMIŞ DESTANI” (Giriş ile Tercüme: Teoman Duralı); Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998.
 7. FELSEFE-BİLİMe GİRİŞ”; Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998 (ISBN 975-7206-202)
 8. ÇAĞDAŞ KÜRESEL MEDENİYET/ Anlamı/ Gelişimi/ Konumu”; Dergâh Yayımları, İstanbul, 2000.
 9. TEOMAN DURALI’YLA ÜÇ KONU/ŞMA / Bilim – Felsefe – Evrim Teorisi”; İstanbul Yayımları, İstanbul, 2002.
 10. SORUN NEDİR?”; Dergâh (ISBN 975-995-033-2), İstanbul, 2006.
 11. FELSEFE-BİLİM NEDİR?”; Dergâh (ISBN 975-995-026-X), İstanbul, 2006.

Monografik Çalışmalar

 1. PRELIMINARY REMARKS ON THE PHILOSOPHY OF BIOLOGY”, “Hamdard/ Quarterly Journal of Science and Medicine”, XVII.cilt, 3.sayı, 3. – 46.sayfalar, Karaçi / PAKİSTAN, 1984.
 2. ARISTOTLE’S THOUGHTS CONCERNING THE PROBLEM OF THE LIVING BEINGS AND THEIR EVOLUTION”, “Comtes rendus de la Conférence sur l’Influence d’Aristote dans le Monde Méditerranéen…”de, 5. – 30. sayfalar, Editions ISIS, İstanbul, – Paris – Roma, 1988.
 3. AN INTRODUCTORY ESSAY ON THE BIOLOGICAL FOUNDATIONS OF A PRIORI COGNITIVE FACULTIES”, “Sixth International Kant Congress”de, 455. – 469.sayfalar, University Press of America, Washington, D.C., A.B.D., 1989.
 4. PHILOSOPHY-SCIENCE FROM THE BIOTIC STANDPOINT”, “Uroboros/ International Journal of the Philosophy of Biology”de, I.cilt, 2.cilt, sayfalar: 91 – 115, Meksiko/ MEKSİKA, 1991;
  Ispanyolca tercümesi: “FILOSOFIA-CIENCIA A Partir del Punto de Vista BIOTICO”, “Ludus Vitalis”de, I.cilt, 1.sayı, Meksiko, 1993.
 5. A REASSESSMENT of HUMAN EVOLUTION / A Spiritiual and Material Evaluation of Human Evolution based on Islamic Considerations”, “Ludus Vitalis”de, II.cilt, 2.sayı, Meksiko, 1994.
 6. EVOLUTİON / The Epitome of the Emerging Contemporaneous Global Civilization”, “Ludus Vitalis”de, V.cilt, 9.sayı, Meksiko, 1997.
 7. PHILSOPHY-SCIENCE”, “Uroboros”da; Arboretum, Wroclaw/Polonia, 1998.
 8. EVOLUTION THE EPITOME OF THE EMERGING CONTEMPORANEOUS GLOBAL CIVILIZATION”, “Homo pragmatico-theoreticus/ Philosophie – Interdisziplinarität und Evolution – Information”da, çıkaranlar: Stephan Haltmayer, Franz W Wuketits, Gerhard Budin; Peter Lang, Viyana – Bern – Berlin – New York, 2001.

Makaleler

 1. ÇAĞDAŞ DÜŞÜNÜCEDE CANLI SORUNUNA İLİŞKİN TEMEL BİLİMSEL ALANLAR”, “Felsefe Arkivi”nde, 107. – 155.sayfalar, 21.sayı, İstanbul, 1978.
 2. FELSEFE KAVRAMLARI”, “Yazı”da, 150. – 161.sayfalar, 8.sayı, Ankara, 1980.
 3. BİYOLOJİ FELSEFESİNE GİRİŞ DENEMESİ”, “Felsefe Arkivi”nde, 161. – 184.syflr, 22. – 23.s, İstanbul, 1981.
 4. JEAN PIAGET”, “Felsefe Arkivi”nde, 301. – 303.syflr, 22. –23.sayı, İstanbul, 1981.
 5. ADOLF PORTMANN”, “Bilim Dergisi”nde, 7.sayfa, 2.yıl, 2.sayı, İstanbul, 1983.
 6. METİNLER IŞIĞINDA ARİSTOTELES’İN CANLIYLA VE CANLININ EVRİMİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNE PROBLEMATİK YAKLAŞIM”, “Felsefe Arkivi”nde, 257. – 343.sayflr, 24.sayı, İstanbul, 1984.
 7. CHARLES DARWIN VE YÜZYILIMIZA DAMGASINI VURAN ÇAĞDAŞ EVRİM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU”, “Felsefe Arkivi”nde, 113. – 131.syflr, 25.sayı, İstanbul, 1984.
 8. MEDENİYET TARİHİNDE FELSEFE-BİLİM”, “Türk Kültürü”nde, 590. – 595.syflr, 269.sayı, Ankara, 1985.
 9. SUÇLU, KALK AYAĞA!”, “Forum”da, 36. – 39.syflr, 6.cilt, 138.sayı, Ankara, 1 haziran 1985.
 10. II. ELIZABETH’İN DOĞUMGÜNÜNÜ KUTLAMA TÖRENİ”, “Forum”da, 31. – 33.syflr, 6.cilt, Ankara, 1 ağustos 1985.
 11. FELSEFE-BİLİM/ Çıkışı, Gelişmesi, Anlamca Sınırları”, “Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi”nde, 76. – 100.syflr, 1.sayı, Samsun, 1986.
 12. ARİSTOTELES’İN ‘KATEGORİLER’İNDE, ‘FİZİK’İ İLE ‘METAFİZİK’İNDE DEĞİŞME VE ZAMAN SORUNLARI”, “Felsefe Arkivi”nde, 94. – 123.syflr, 26.sayı, İstanbul, 1987.
 13. BORIS RYBAK’IN ‘PHYSIQUE ET BIOLOGIE’ Başlıklı Makalesinin Analizi ve Değerlendirilmesi”, “Felsefe Arkivi”nde, 297. – 299.syflr, 26.sayı, İstanbul, 1987.
 14. TEKÂMÜL İLE EVRİM”, “İlim ve Sanat”ta, 63. – 68.syflr, İstanbul, eylül – ekim 1987.
 15. CANLI – CANSIZ ANTİNOMİSİ”, “Felsefe Konuşmaları”nda, 96. – 114.syflr, Kültür – Turizm Bakanlığı Yayımları: 786, Ankara, 1987
 16. GENETİKTE MUTASYON VE YAZIDA DEVRİM”, “İlim ve Sanat”ta, I.kısım: 12. – 19.syflr, kasım – aralık 1987; II.kısım: 43. – 53. syflr, İstanbul, şubat – mart 1988.
 17. FELSEFE-BİLİM ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM”, “İlim ve Sanat”ta 54. – 58. syflr, İstanbul, ocak – şubat 1989.
 18. ETKİLEŞİM – İLETİŞİM – BİLDİRİŞİM”, “İlim ve Sanat”ta, 35. – 40.syflr, İstanbul, 1989.
 19. RASTLANTI İLE ZORUNLULUK AÇISINDAN CANLILAR BİLİMİ”, “Felsefe Arkivi”nde, 1. – 44.syflr, 26.sayı, İstanbul, 1990.
 20. FELSEFE”, “Millî Kültür”de, 21. – 25.syflr, 27.sayı, Ankara, 1990.
 21. HER KÜLTÜRÜN AYNASI ANADİLİDİR”, “Millî Kültür”de, 21. – 25.syflr, Ankara, ekim 1990. 22- “FELSEFE-BİLİME RAMAK KALMIŞKEN / Türklerin Düşünce Tarihi ve Felsef-Bilim”, “Bilim–Felsefe–Tarih”te, 143. – 173.syflr, 1.sayı, İstanbul, 1991.
 22. DENİZ İLE KÂŞİFLİK I”, “I.Ü.Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı”nda, 25. – 27.syflr, İstanbul, 1991.
 23. DENİZ İLE KÂŞİFLİK”, “I.Ü.Ed.F. Felsefe B. Yıllığı”nda, 12. – 13.syflr, İstanbul, 1992.
 24. DİNDIŞI AHLÂK OLABİLİR Mİ?”, 77. – 79.syflr ve
 25. AHLÂKIN DİN DUYUŞUNDAKİ KAYNAĞI”, “Yeni Toplum”da, 79. – 82.syflr, 1.yıl, 2.sayı, İstanbul, eylül – ekim 1992.
 26. THE OBSESSION WITH PROGRESS”, “Turkish Daily News”da, Ankara, 29 mart 1995.
 27. RELIGION, WOMAN, NATURE”, “Turkish Daily News”da, Ankara, 14 nisan 1995.
 28. PROGRESSIVISM”, “Turkish Daily News”da, Ankara, 6 mayıs 1995.
 29. MEDITERRANEAN: THE FOUNTAINHEAD OF THE OCCIDENTAL CIVILIZATIONS AND THE TURKS”, “Turkish Daily News”da, B3, Ankara, pazarertesi, 2 aralık 1996.
 30. YABANCI DİL VE EĞİTİM ÜZERİNE”, “Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni”, 13. -.16.syflr, 4.sayı, İstanbul, yaz 1996.
 31. TÜRK MODERNLEŞMESİNE FELSEFÎ BİR BAKIŞ”, “Dergâh”ta, 12. – 14. ile 22.syflr, İstanbul, ocak 1997.
 32. ÇAĞDAŞ KAPİTALİSM, İNGİLİZ-YAHUDÎ MEDENİYETİDİR”, “Diplomatik”te, 13.s, İstanbul, mart 1998.
 33. BU MEDENİYETİN ADI NEDİR?”, “Yeni Şafak/ Haftalık”ta, 8. – 9.syflr, 1.yıl, 11.sayı, İstanbul, cumaertesi, 21 mart 1998.
 34. CEVAP, MESELE, SORUN ÜÇLÜSÜ”, “Yeni Şafak”ta, 13.s, İstanbul, cumaertesi, 4 temmuz 1998.
 35. EVRİM İLE TARİH SORUNLARI”, “Yeni Şafak”ta, 13.s, İstanbul, salı, 4 ağustos 1998.
 36. BİREYLİLİK, KİMLİK, KİŞİLİK SORUNLARI”, “Yeni Şafak”ta, 13s, İstanbul, perşenbe, 27 ağustos 1998.
 37. ÇAĞIMIZIN PARADİGMA SORUNU”, “Yeni Şafak”ta, 13.s, İstanbul, cumaertesi, 12 eylül 1998.
 38. KİMLİK: İNSAN-OLMANIN ESASI”, “Dergâh”ta, 14. – 16.syflr, IX.cilt, 104.s, İstanbul, ekim 1998.
 39. İNSAN, KUR’ÂNA GÖRE HÜRDÜR”, “Zaman”da, 13.s, İstanbul, 5 aralık 1999.
 40. ÇAĞDAŞLIKTAN KASIT, İNGİLİZ-YAHUDÎ MEDENİYETİDİR”, “Yeni Şafak”ta, 9.s, Pazar, 12 aralık 1999.
 41. OSMANLIDAN ÖNCE DÜNYA”, “Yeni Şafak”ta, 9.s, İstanbul, pazarertesi, 15 mart 1999.
 42. OSMANLI, ‘ADÂLET’ DEMEKTİR”, “Yeni Şafak”ta, 9.s, İstanbul, Salı, 16 mart 1999.
 43. OSMANLI NİÇİN ÖNEMLİ?”, “Yeni Şafak”ta, 9.s, İstanbul, çarşanba, 17 mart 1999.
 44. TARİHİN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI”, “İlahiyat Fakültesi Dergisi/ Prof Dr Necâti Öner Armağını”nda, 117. – 126.syflr, Ankara, 1999.
 45. İNSANI İNSANA MALZEME KILAMAZSINIZ!”, “NPQ Türkiye”de, 30. – 35.syflr, 3.sayı, İstanbul, 2000.
 46. KÜRESELLEŞME HALKLARIN AFYONUDUR”, 8. – 10. syflr, “Gerçek Hayat”ta, İstanbul, 12 ocak cuma 2001.
 47. KÜRESELLEŞMEYLE FARKLILIKLARI TÖRPÜLEDİLER”, 6. – 7.syflr; “İstanbuldaki Anadolu”da, İstanbul, ocak – şubat 2001.
 48. ALTERNATİF ÜRETMEK ZORUNDAYIZ! /Bütün Gelişmeler insanlığı_ mızı Yıpratmağa Aday. Fakat Yoğunluk İtibârıyla Hiçbir Devir, Bu Çağ Kadar Tehlike Arzetmemiştir”, 76.s, “Eğitimbilim”de, 4.Yıl, 34.sayı, İstanbul, temmuz 2001.
 49. SAĞLAM KİŞİLİKLİ ÖNDERLERE İHTİYÂCIMIZ VAR”, 80.s, “Eğitimbilim”de, 4.yıl, 35.sayı, İstanbul, ağustos 2001.
 50. BATI, HAYATIN HER ALANINI YÖNETME ÇABASINDA!”, 83.s, “Eğitimbilim”de, 4.yıl, 36.sayı, İstanbul, eylül 2001.
 51. EDİLGİNLEŞTİRİLME…”, 38.&39.syflr, “Eğitimbilim”de, 5.yıl, 40.sayı, İstanbul, ocak 2002.
 52. CİHÂNŞUMÛL ZULÜM…”, 9 – 14.syflr, “Altınoluk”da, 191.sayı, İstanbul, ocak 2002.
 53. BATININ BUNALIMI”, 26 – 31.syflr, “Umran”da, 89.sayı, İstanbul, ocak 2002.
 54. ÖDEV ESÂSLI AHLÂK: BAŞKALDIRAN İNSAN”, 29. – 70.syflr, “Kutadgubilig/ Felsefe-Bilim Araştırmaları”nda, 1.sayı, İstanbul, ocak 2002.
 55. METAFİZİK SORUNU”, 8 -46.syflr, “Kutadgubilig/ Felsefe-Bilim Araştırmaları”nda, 2.sayı, İstanbul, ekim 2003.

Tercüme Makaleler

 1. Jacques Monod: “RASTLANTI İLE ZORUNLULUK / Çağımız Biyolojisinin Doğa Felsefesine İlişkin Deneme”, “Önsöz”, “Çağdaş Felsefe”de, M.Eğ:B., Devlet kitapları, İstanbul, 1979.
 2. Erhard Oeser: “BİLİM TEORİSİ / çıkış, Gelişme, Şimdiki Durum”, “Felsefe Arkivi”nde, 119. – 141.syflr, 22. – 23.sayı, İstanbul, 1981.

Konuşma ve Konferanslar

İsam

 1. Evrimin Biyolojideki Yeri”, İSAM, 26 Nisan 2006
 2. Din İnsanı Muhtar ve Otonom Kılmaktır”, I. Uluslararası “Kutlu Doğum” İlmî Toplantısı 22-23 Nisan 1996, İstanbul.

Çocuk Vakfı

 1. Felsefe ve Çocuk/Prof. Dr. Teoman Duralı, 28 Kasım 1988

Elektronik Ortamdaki Beyanatlar ve Söyleşiler

 1. Demokrasi ve Hümanizm Batılılara Öldürme Yetkisi Veriyor!”, 8 Ağustos 2005 – http://www.8sutun.com/node/76
 2. “Karikatür Krizi Bir Kurgu”, 9 Şubat 2006
  http://www.8sutun.com/node/7257
 3. “Lübnan Bataklık Olur”, 7 Haziran 2006
  http://www.8sutun.com/node/19535
 4. “Batı İran’ı ezmek istemez”, 9 Haziran 2006
  http://www.8sutun.com/node/19565
 5. Sınırı Çizecek Merci Kalmadı: Temel Sorun: Cenin’i İnsan Sayacak mıyız, Saymayacak mıyız?”, 5 Ekim 2005
  http://www.8sutun.com/node/2204

Televizyon Söyleşileri

 1. 20 Haziran 1996’da Kanal 7’de Nabi Avcı’nın sunduğu “360 Derece” programına konuk konuşmacı olarak katılmak.
 2. 15 Haziran 2001’de yine Kanal 7’de Ahmet Hakan Coşkun’un sunduğu “İskele Sancak” programına konuk konuşmacı olarak katılmak.
 3. 12 Aralık 2001’de Etyen Mahçupyan ve Ali Bulaç’ın ortaklaşa hazırladığı “Düşünce Ekseni” programına konuk konuşmacı olarak katılmak.

Elektronik Ortamdaki Makaleler

 1. Omurgasızlaştırılmış Türklük” [s.1775] Eylül-Aralık 1998, Sayı 23-24.
  http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0251
 2. Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması” [s.335-349]. http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=4011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.